Tèm ak kondisyon

OVERVIEW

Sit entènèt sa a se Boosterss ki opere. Nan tout sit la, tèm "nou", "nou" ak "nou" fè referans a Boosterss. Boosterss ofri sit entènèt sa a, ki gen ladan tout enfòmasyon, zouti ak sèvis ki disponib nan sit sa a pou ou menm, itilizatè a, kondisyone sou akseptasyon ou nan tout tèm, kondisyon, politik ak avi ki endike la a. Lè w vizite sit nou an ak/oswa achte yon bagay nan men nou, ou angaje nan "Sèvis" nou an epi ou dakò pou yo dwe mare nan tèm ak kondisyon sa yo ("Tèm nan Sèvis", "Tèm"), ki gen ladan tèm ak kondisyon adisyonèl ak politik referans isit la ak / oswa ki disponib nan hyperlink. Kondisyon Sèvis sa yo aplike pou tout itilizatè sit la, ki gen ladann san limitasyon itilizatè ki se navigatè, machann, kliyan, machann, ak/oswa kontribitè nan kontni. Tanpri li Kondisyon Sèvis sa yo ak anpil atansyon anvan ou jwenn aksè oswa itilize sit entènèt nou an. Lè w gen aksè oswa lè w sèvi ak nenpòt pati nan sit la, ou dakò pou w respekte kondisyon sa yo pou sèvis yo. Si ou pa dakò ak tout tèm ak kondisyon akò sa a, Lè sa a, ou pa ka jwenn aksè nan sit entènèt la oswa itilize nenpòt sèvis. Si Kondisyon Sèvis sa yo konsidere kòm yon òf, akseptasyon an ekspreseman limite a Kondisyon Sèvis sa yo.
Nenpòt karakteristik nouvo oswa zouti ki fè yo te ajoute nan magazen an kounye a va tou gen pou sijè a kondisyon ki nan Sèvis. Ou kapab revize vèsyon ki pi aktyèl la nan kondisyon ki nan Sèvis nan nenpòt ki lè nan paj sa a. Nou rezève nou dwa aktyalizasyon, chanje oswa ranplase nenpòt ki pati nan sa yo Terms of Service pa afiche mizajou ak / oswa chanjman nan sit entènèt nou an. Se responsablite w yo tcheke paj sa a detanzantan pou chanjman. Kontinye itilize ou an oubyen nan aksè nan sit wèb sa a afiche a nan nenpòt ki chanjman konstitye aseptasyon de chanjman sa yo.
se magazen nou an anime sou Shopify Inc. Yo bay nou ak sou entènèt platfòm la E-commerce ki pèmèt nou nan vann pwodwi nou yo ak sèvis ou.

 SEKSYON 1 - ONLINE TÈM MAGAZEN

Lè ou dakò ak Kondisyon Sèvis sa yo, ou reprezante ke ou gen omwen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou, oswa ke ou gen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou epi ou te ban nou konsantman ou pou pèmèt nenpòt nan depandan minè ou yo sèvi ak sit sa a. Ou pa ka sèvi ak pwodwi nou yo pou okenn rezon ilegal oswa san otorizasyon, ni ou ka, nan itilizasyon Sèvis la, vyole nenpòt lwa nan jiridiksyon ou (ki gen ladan men pa limite a lwa copyright). Ou pa dwe transmèt okenn vè oswa viris oswa nenpòt kòd ki gen yon nati destriktif. Yon vyolasyon oswa vyolasyon nenpòt nan Regleman yo pral lakòz yon revokasyon imedya nan Sèvis ou yo.

SEKSYON 2 - KONDISYON JENERAL

Nou rezève dwa pou refize nenpòt moun sèvis pou nenpòt ki rezon a nenpòt ki lè. Ou konprann ke kontni ou (pa enkli enfòmasyon kat kredi), yo ka transfere san chifre epi enplike (a) transmisyon sou divès rezo; epi (b) chanjman pou konfòme ak adapte yo ak kondisyon teknik pou konekte rezo oswa aparèy yo. Enfòmasyon sou kat kredi yo toujou ankripte pandan transfè sou rezo a. Ou dakò pou pa repwodui, kopi, kopye, vann, revann oswa eksplwate nenpòt pati nan Sèvis la, itilizasyon Sèvis la, oswa aksè nan Sèvis la oswa nenpòt kontak sou sit entènèt la. se sèvis la bay, san pèmisyon eksprime alekri pa nou.Tèt yo itilize nan akò sa a yo enkli pou konvenyans sèlman epi yo pa pral limite oswa otreman afekte Kondisyon sa yo.

SEKSYON 3 - presizyon, konplè ak ponktyalite nan ENFÒMASYON

Nou pa responsab si enfòmasyon ki disponib sou sit sa a pa egzat, konplè oswa aktyèl. Yo bay materyèl ki sou sit sa a pou enfòmasyon jeneral sèlman epi yo pa ta dwe konte sou oswa itilize kòm baz sèlman pou pran desizyon san yo pa konsilte sous enfòmasyon prensipal, ki pi egzak, ki pi konplè oswa ki pi alè. Nenpòt depandans sou materyèl la sou sit sa a se nan pwòp risk ou. Sit sa a ka genyen sèten enfòmasyon istorik. Enfòmasyon istorik, nesesèman, pa aktyèl epi yo bay pou referans ou sèlman. Nou rezève dwa pou modifye sa ki nan sit sa a nenpòt ki lè, men nou pa gen okenn obligasyon mete ajou nenpòt enfòmasyon sou sit nou an. Ou dakò ke se responsablite w pou kontwole chanjman nan sit nou an.

SEKSYON 4 - modifikasyon nan SERVICE a ak pri

Pri pou pwodwi nou yo ka chanje san avètisman.Nou rezève dwa a nenpòt ki lè pou modifye oswa sispann Sèvis la (oswa nenpòt pati oswa kontni ladan l) san avètisman nenpòt ki lè.
Nou pa dwe responsab devan ou oswa anvè nenpòt twazyèm pati pou nenpòt ki modifikasyon, chanjman pri, sispansyon oswa sispann nan Sèvis la.

SEKSYON 5 - PRODUCTS OSWA SÈVIS (si genyen)

Sèten pwodwi oswa sèvis yo ka disponib sèlman sou entènèt atravè sit entènèt la. Pwodui oswa sèvis sa yo ka gen kantite limite epi yo ka retounen oswa echanj sèlman dapre Règleman Retounen nou an. Nou te fè tout efò posib yo montre koulè ak imaj pwodwi nou yo ki parèt nan magazen an avèk presizyon ke posib. Nou pa ka garanti ke ekspozisyon monitè òdinatè w lan nan nenpòt koulè yo pral egzat. Nou rezève dwa, men nou pa oblije, limite lavant yo nan pwodwi nou yo oswa Sèvis nan nenpòt moun, rejyon jewografik oswa jiridiksyon. Nou ka egzèse dwa sa a sou yon baz ka pa ka. Nou rezève dwa pou limite kantite nenpòt pwodwi oswa sèvis ke nou ofri. Tout deskripsyon pwodwi oswa pri pwodwi yo sijè a chanje nenpòt ki lè san avètisman, nan sèl diskresyon nou. Nou rezève dwa pou sispann nenpòt pwodwi nenpòt ki lè. Nenpòt òf pou nenpòt pwodwi oswa sèvis ki fèt sou sit sa a se anile kote entèdi. Nou pa garanti ke kalite nenpòt pwodwi, sèvis, enfòmasyon, oswa lòt materyèl achte oswa jwenn pa ou pral satisfè atant ou, oswa ke nenpòt erè nan la. Sèvis yo pral korije.

SEKSYON 6 - presizyon nan facturation ak KONT ENFÒMASYON

Nou rezève nou dwa pou refize nenpòt lòd ou mete avèk nou. Nou ka, nan diskresyon sèl nou, limite oswa anile kantite achte pou chak moun, pou chak kay oswa pou chak lòd. Restriksyon sa yo ka gen ladan lòd yo mete nan oswa anba kont kliyan an menm, menm kat kredi a, ak / oswa lòd ki itilize menm bòdwo ak / oswa adrès anbake a. Nan evènman an ke nou fè yon chanjman nan oswa anile yon lòd, nou ka eseye fè w konnen lè w kontakte imèl la ak / oswa adrès bòdwo / nimewo telefòn yo bay nan moman lòd la te fè. Nou rezève nou dwa a limite oswa entèdi lòd ki, nan jijman sèl nou an, parèt yo dwe mete pa machann, revandè oswa distribitè.Ou dakò bay aktyèl, konplè ak egzat acha ak enfòmasyon sou kont pou tout acha te fè nan magazen nou an. Ou dakò san pèdi tan mete ajou kont ou ak lòt enfòmasyon, ki gen ladan adrès imel ou ak nimewo kat kredi ak dat ekspirasyon, pou nou ka ranpli tranzaksyon ou yo ak kontakte ou jan sa nesesè.
Pou plis detay, tanpri revize Règleman Retounen nou an.

SEKSYON 7 - ZOUTI OCHWA

Nou gendwa ba ou aksè a zouti twazyèm pati sou ki nou pa ni kontwole ni gen okenn kontwòl oswa opinyon. Ou rekonèt epi dakò ke nou bay aksè a zouti sa yo "jan yo ye" ak "jan sa disponib" san okenn garanti, reprezantasyon oswa kondisyon. nenpòt kalite epi san okenn andòsman. Nou p ap gen okenn responsablite tou ki soti nan oswa ki gen rapò ak itilizasyon ou nan zouti opsyonèl twazyèm pati. Nenpòt itilizasyon pa ou nan zouti opsyonèl yo ofri atravè sit la se antyèman sou pwòp risk ou ak diskresyon epi ou ta dwe asire ke ou abitye ak apwouve. nan kondisyon ki sou ki zouti yo bay pa founisè ki enpòtan twazyèm pati (yo).
Nou kapab tou, nan tan kap vini an, ofri sèvis nouvo ak / oswa karakteristik a atravè sit entènèt la (ki gen ladan, liberasyon an nan nouvo zouti ak resous). Sa yo karakteristik nouvo ak / oswa sèvis dwe tou gen pou sijè a sa yo Terms of Service.

SEKSYON 8 - LYEN THIRD-PARTY

Sèten kontni, pwodwi ak sèvis ki disponib atravè Sèvis nou an ka gen ladan materyèl ki soti nan twazyèm-pati. Nou pa responsab pou egzamine oswa evalye kontni an oswa presizyon epi nou pa garanti epi nou pa pral gen okenn responsablite oswa responsablite pou nenpòt ki materyèl twazyèm pati oswa sit entènèt, oswa pou nenpòt lòt materyèl, pwodwi, oswa sèvis twazyèm pati.
Nou se pa responsab pou nenpòt domaj oswa domaj ki gen rapò ak achte nan oswa itilize nan machandiz, sèvis, resous, kontni, oswa nenpòt ki lòt tranzaksyon ki fèt an koneksyon avèk nenpòt ki sit entènèt twazyèm-pati. Tanpri revize ak anpil atansyon règleman ak pratik twazyèm-pati a ak asire w ke ou konprann yo anvan ou angaje yo nan nenpòt ki tranzaksyon. Plent, reklamasyon, enkyetid, oswa kesyon konsènan pwodwi twazyèm-pati yo ta dwe adrese dirèkteman ba twazyèm-pati a.
 

SEKSYON 9 - Itilizatè kòmantè, fidbak ak lòt soumèt

Si, nan demann nou an, ou voye sèten soumèt espesifik (pa egzanp antre nan konkou) oswa san yon demann nan men nou ou voye lide kreyatif, sijesyon, pwopozisyon, plan, oswa lòt materyèl, kit sou entènèt, pa imel, pa lapòs, oswa otreman. (ansanm, 'kòmantè'), ou dakò ke nou ka, nenpòt ki lè, san restriksyon, edite, kopye, pibliye, distribye, tradui ak otreman itilize nenpòt kòmantè ke ou voye ba nou. Nou pa gen okenn obligasyon (1) pou nou kenbe okenn kòmantè an konfidans; (2) pou peye konpansasyon pou nenpòt kòmantè; oswa (3) pou reponn nenpòt kòmantè. Nou ka, men nou pa gen okenn obligasyon, kontwole, modifye oswa retire kontni ke nou detèmine nan sèl diskresyon nou yo se ilegal, ofansif, menas, difamasyon, difamatè, pònografik, obsèn oswa otreman objeksyon oswa vyole pwopriyete entelektyèl nenpòt pati oswa Kondisyon Sèvis sa yo. Ou dakò ke kòmantè ou yo pa pral vyole okenn dwa nan nenpòt twazyèm pati, ki gen ladan copyright, trademark, vi prive, pèsonalite oswa lòt dwa pèsonèl oswa pwopriyete. Ou dakò anplis ke kòmantè ou yo p ap genyen materyèl ki difamasyon oswa ilegal, abizif oswa obsèn, oswa genyen okenn viris òdinatè oswa lòt malveyan ki ta ka nan nenpòt fason afekte operasyon Sèvis la oswa nenpòt sit entènèt ki gen rapò. Ou pa gen dwa sèvi ak yon fo adrès imel, pran pòz yon lòt moun pase tèt ou, oswa otreman twonpe nou oswa twazyèm pati sou orijin nenpòt kòmantè. Ou se sèl responsab pou nenpòt kòmantè ou fè ak presizyon yo. Nou pa pran okenn responsablite epi nou pa pran okenn responsablite pou nenpòt kòmantè afiche pa oumenm oswa nenpòt twazyèm pati.

SEKSYON 10 - ENFÒMASYON PÈSONÈL

Soumèt enfòmasyon pèsonèl ou atravè magazen an gouvène pa Règleman sou enfòmasyon prive nou an. Pou wè Règleman sou enfòmasyon prive nou an.

SEKSYON 11 - ERÈ, ereur ak omisyon

Okazyonèlman, ka gen enfòmasyon sou sit nou an oswa nan Sèvis la ki gen erè tipografik, inexactitudes oswa omisyon ki ka gen rapò ak deskripsyon pwodwi, pri, pwomosyon, òf, frè anbake pwodwi, tan transpò ak disponiblite. Nou rezève dwa pou korije nenpòt erè, inexactitudes oswa omisyon, epi chanje oswa mete ajou enfòmasyon oswa anile lòd si nenpòt enfòmasyon nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò pa kòrèk nenpòt ki lè san avètisman alavans (tankou apre ou te soumèt lòd ou) .Nou pa antreprann okenn obligasyon pou mete ajou, amande oswa klarifye enfòmasyon ki nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò, ki gen ladan san limitasyon, enfòmasyon sou pri, eksepte jan lalwa egzije sa. Pa gen okenn aktyalizasyon espesifik oswa dat rafrechi aplike nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò, yo ta dwe pran pou endike ke tout enfòmasyon ki nan Sèvis la oswa sou nenpòt sit entènèt ki gen rapò yo te modifye oswa mete ajou.

 

SEKSYON 12 - ENTÈDI ITILIZASYON

Anplis de sa nan Entèdiksyon lòt jan yo tabli nan Regleman yo nan Sèvis, ou yo entèdi soti nan lè l sèvi avèk sit la oswa kontni li yo: (a) pou nenpòt ki rezon ilegal; (b) nan mande lòt moun fè oswa patisipe nan nenpòt zak ilegal; (c ) nan vyole nenpòt entènasyonal, federal, règleman pwovens oswa eta, règleman, lwa, oswa òdonans lokal yo; (d) nan vyole sou oswa vyole dwa pwopriyete entelektyèl nou an oswa dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun; (e) nan anmède, abi, jouman , domaj, manti, fè manti, apresye, entimide, oubyen fè diskriminasyon ki baze sou sèks, oryantasyon seksyèl, relijyon, etnisite, ras, laj, orijin nasyonal, oubyen andikap; (f) yo soumèt enfòmasyon ki fo oswa ki twonpe,; (g) Upload oswa transmèt viris oswa nenpòt lòt kalite Kòd move ki pral oswa yo ka itilize nan nenpòt fason ki pral afekte fonksyonalite a oswa operasyon nan Sèvis la oswa nan nenpòt ki sit entènèt ki gen rapò, lòt sit wèb yo, oswa sou entènèt la; (h) nan kolekte oswa swiv pèsonèl la enfòmasyon lòt moun; (mwen) nan Spam, fich, farm, èkskuz, Spider, rale, oswa grate; (j) pou nenpòt ki rezon obsèn oubyen imoral; oswa (k) entèfere ak oswa kontourne karakteristik yo ki sekirite nan Sèvis nan oswa nenpòt ki ki gen rapò ak sit entènèt, sou sit entènèt lòt, oswa entènèt la. Nou rezève nou dwa a mete fen nan sèvi ak ou nan Sèvis la oswa nenpòt sit entènèt ki gen rapò ak pou vyole nenpòt nan sèvi avèk yo entèdi.

SEKSYON 13 - DISCLAIMER OF garanti; Limit nan responsablite

Nou pa garanti, reprezante oswa garanti ke itilizasyon sèvis nou yo pral san enteripsyon, alè, an sekirite oswa san erè.Nou pa garanti ke rezilta yo ka jwenn nan itilizasyon sèvis la pral egzat oswa serye.Ou dakò ke de tan zan tan nou ka retire sèvis la pou peryòd tan endefini oswa anile sèvis la nenpòt ki lè, san avètisman ba ou. Ou ekspreseman dakò ke itilizasyon ou oswa enkapasite pou sèvi ak sèvis la se sou risk sèl ou. Yo bay sèvis la ak tout pwodwi ak sèvis yo ba ou atravè sèvis la (eksepte jan nou di ekspreseman) yo bay 'jan yo ye' ak 'jan yo disponib' pou itilize ou, san okenn reprezantasyon, garanti oswa kondisyon nenpòt kalite, swa eksprime oswa implicite, ki gen ladan tout garanti implicite oswa kondisyon komèsan, bon jan kalite komèsan, kondisyon fizik pou yon objektif patikilye, dirab, tit, ak ki pa vyolasyon. Nan okenn ka Boosterss, direktè nou yo, ofisye, anplwaye, afilye, ajan, kontraktè, entèn, founisè yo, founisè sèvis yo oswa moun ki bay lisans yo dwe responsab pou nenpòt blesi, pèt, reklamasyon, oswa nenpòt domaj dirèk, endirèk, aksidantèl, pinitif, espesyal, oswa konsekans nenpòt kalite, ki gen ladan, san limitasyon pèdi pwofi, pèdi revni, pèdi ekonomi, pèt done, depans ranplasman, oswa nenpòt domaj ki sanble, kit yo baze sou kontra, tort (ki gen ladan neglijans), responsablite strik oswa otreman, ki soti nan itilizasyon ou nan nenpòt nan sèvis la oswa nenpòt pwodwi pwokire lè l sèvi avèk la. sèvis, oswa pou nenpòt lòt reklamasyon ki gen rapò nan nenpòt fason ak itilizasyon sèvis la oswa nenpòt pwodwi, ki gen ladan, men pa limite a, nenpòt erè oswa omisyon nan nenpòt kontni, oswa nenpòt pèt oswa domaj nenpòt kalite ki fèt kòm rezilta nan. itilize nan sèvis la oswa nenpòt kontni (oswa pwodwi) afiche, transmèt, oswa otreman ki disponib atravè sèvis la, menm si avize sou posibilite yo. Paske kèk eta oswa jiridiksyon pa pèmèt esklizyon oswa limitasyon responsablite pou domaj konsekan oswa aksidantèl, nan eta sa yo oswa jiridiksyon, responsablite nou an ap limite nan limit maksimòm lalwa pèmèt.

SEKSYON 14 - resevwa lajan

Ou dakò pou dedomaje, defann epi kenbe Boosterss ak paran nou an, filiales, afilye, patnè, ofisye, direktè, ajan, kontraktè, lisansye, founisè sèvis, soutretan, founisè, entèn ak anplwaye, san danje nan nenpòt reklamasyon oswa demann, ki gen ladan rezonab. frè avoka, nenpòt twazyèm pati te fè akòz oswa ki soti nan vyolasyon ou nan Regleman Sèvis sa yo oswa dokiman yo enkòpore pa referans, oswa vyolasyon ou nan nenpòt lwa oswa dwa yon twazyèm pati.

SEKSYON 15 - Séparablité

Nan evènman an ki nenpòt pwovizyon nan sa yo Terms of Service detèminen ki gen bezwen ilegal, anile oswa kapab egzekite, pwovizyon va Alòske gen aplikab nan limit ki plennman lalwa pèmèt sa aplikab, epi va pòsyon ki ka ranfòse dwe jije yo dwe koupe soti nan sa yo Regleman pou Sèvis, detèminasyon sa a pap afekte validite la ak opozabilite nan nenpòt ki lòt kondisyon ki rete yo.

SEKSYON 16 - SISPANN

Obligasyon yo ak responsablite pati yo fèt anvan dat revokasyon an ap siviv revokasyon an nan akò sa a pou tout rezon. Kondisyon sa yo nan Sèvis yo efikas sof si e jiskaske yo sispann pa swa oumenm oswa nou. Ou ka mete fen nan Kondisyon Sèvis sa yo nenpòt ki lè lè w fè nou konnen ou pa vle sèvi ak Sèvis nou yo ankò, oswa lè w sispann sèvi ak sit nou an. nenpòt tèm oswa dispozisyon Kondisyon Sèvis sa yo, nou menm tou nou ka mete fen nan akò sa a nenpòt ki lè san avètisman epi w ap rete responsab pou tout kantite lajan yo dwe jiska e ki gen ladan dat revokasyon an; ak/oswa kòmsadwa ka refize w aksè a Sèvis nou yo (oswa nenpòt pati ladan l).

SEKSYON 17 - TOUT AKÒ

Si nou pa egzèse oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon Kondisyon Sèvis sa yo pa dwe konstitye yon dispans dwa oswa dispozisyon sa yo. konstitye tout akò ak konpreyansyon ant oumenm ak nou epi li gouvène itilizasyon Sèvis ou a, ranplase nenpòt akò, kominikasyon ak pwopozisyon anvan oswa alamòd, kit se oral oswa alekri, ant ou menm ak nou (ki gen ladan, men se pa sa sèlman, nenpòt vèsyon anvan yo). Kondisyon Sèvis yo).Okenn anbigwite nan entèpretasyon Kondisyon Sèvis sa yo pa dwe entèprete kont pati redaksyon an.

SEKSYON 18 - chanjman nan Tèm ak Kondisyon yo

Ou kapab revize vèsyon ki pi aktyèl la nan kondisyon ki nan Sèvis nan nenpòt ki lè nan paj sa a.
Nou rezève nou dwa a, nan diskresyon sèl nou yo, aktyalizasyon, chanje oswa ranplase nenpòt ki pati nan sa yo Terms of Service pa afiche mete ajou ak chanjman nan sit entènèt nou an. Se responsablite ou nan tcheke sit wèb nou tanzantan pou chanjman. Kontinye itilize ou an oubyen nan aksè nan sit entènèt nou an oswa sèvis sa yo afiche a nan nenpòt ki chanjman nan sa yo Terms of Service konstitye aseptasyon de chanjman sa yo.

SEKSYON 19 Èske mwen pral chaje ak Ladwàn ak Taks?

Pri yo parèt sou sit nou an san taks an dola ameriken, sa vle di ou ka responsab pou peye pou devwa ak taks yon fwa ou resevwa lòd ou a. Taks enpòte, devwa ak frè koutim ki gen rapò yo ka chaje yon fwa lòd ou a rive nan destinasyon final li, ki detèmine pa biwo koutim lokal ou a. Peman frè ak taks sa yo se responsablite w epi nou p ap kouvri. Nou pa responsab pou reta ki te koze pa depatman ladwàn nan peyi ou. Pou plis detay sou chaj yo, tanpri kontakte biwo koutim lokal ou a.

SEKSYON 20 - ENFÒMASYON KONTAK

Kesyon sou kondisyon ki nan Sèvis yo ta dwe voye yo ban nou an service@boosterss.com